İnkişaf strategiyası

İnkişaf strategiyası

Yeni məhsullar inkişaf etdirməyə və istehsal etməyə davam edin, davam edinistehsal prosesini təkmilləşdirmək, yeni Cu genişləndirmək davam edirstomer qrupu.

Development Strategy