Şirkət Mədəniyyəti

Şirkət Mədəniyyəti

Bütün işçilərin maddi və mənəvi aspektlərinin xoşbəxtliyinə nail olmaq və ekran sənayesinin təkmilləşdirilməsinə və inkişafına töhfə vermək.

Company Culture